POLISHING

โปรแกรมขัดสีลบริ้วรอย สำหรับสีผิวรถยนต์ที่มีรอยลึกจำนวนมาก จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมลบริ้วรอย Scratch Remover ซึ่งพนักงานจะต้องชี้แจงกับลูกค้าเพื่อให้ทราบว่าจะใช้เครื่องขัดใบปัดขนแกะเพื่อขัดสีในการลบรอย ควบคู่ไปกับเครื่องขัดแบบ Dual Action ซึ่งต่างจากครื่องขัดสีแบบปกติ เป็นการขัดแบบ 7 ขั้นตอน

GET IN TOUCH