WASH 1:1

ร้าน POSH UP มีรูปแบบการล้างี่ไม่เหมือนใคร โดยการ้ระบบที่ไม่มีร้านไหนทำ คือ ระบบ 1:1 ที่การล้างรถ 1 คัน จะใช้ผ้าสำหรับการเช็ดถูรถสำหรับรถลูกค้า 1 ผืน โดยไม่ใช้ผ้านั้นซ้ำกับรถคันอื่นอีก เพื่อการป้องกันในการเกิดรอยขนแมวจากฝุ่นหรือรถคันอื่น

GET IN TOUCH