ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ และ ดูแลด้านสีรถที่ครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้งานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีที่สุดกับรถทุกๆคัน ตอบแทนความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้กับพอชอัพตลอดที่ผ่านมา

Customer Service

พอชอัพตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการ ลูกค้ามาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นยกระดับการให้ บริการอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าเสมอมา ทั้งคุณภาพงานและบริการส่วนอื่น ๆ

Coating Room

พอชอัพเราควบคุมคุณภาพของงานในทุกๆกระบวนการ เพื่อให้งานที่ออกมาได้คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการเคลือบรถของลูกค้า ทั้งทีมเคลือบ ห้องเคลือบที่ปลอดฝุ่นและปรับอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม กับการเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิค

Corporate Social Responsibility (CSR)

ตลอดเวลาที่พอชอัพได้ดาเนินธุรกิจเรามุ่งที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ธุรกิจดาเนินการควบคู่ไปกับการมอบสิ่งดีๆให้สังคม ผ่านหลายๆกิจกรรมที่ทางร้านได้มีการจัดขึ้น อาทิ ล้างรถสาหรับผู้ขับขี่รถส่งอาหารในราคา 50 บาท ทุกรุ่น และเรายังคาดหวังจะมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อๆไป

ราคาบริการ

Price Of Service

ค่าบริการ poshup

ราคาเคลือบสีพรีเมียม

Price Of Premium Wax

ราคาแพคเก็จ

Price Of Package

ผลงานการให้บริการของทางร้าน